Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Pro více informací klikněte zde:

Přijímací řízení 2018/2019

1.kolo

Seznam přijatých žáků 3 leté obory

Seznam nepřijatých žáků 3 leté obory 

Seznam přijatých žáků 4 letý obor Hotelnictví a Obchodník

Seznam nepřijatých žáků 4 leté obory

Seznam přijatých žáků 2 letý obor podnikání

Seznam nepřijatých žáků 2 letý obor podnikání

2.kolo

Seznam přijatých žáků 3 leté obory

Seznam nepřijatých žáků 3 leté obory 

Seznam přijatých žáků 4 letý obor Hotelnictví a Obchodník

Seznam nepřijatých žáků 4 leté obory

Seznam přijatých žáků 2 letý obor podnikání

Seznam nepřijatých žáků 2 letý obor podnikání