Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (2. kolo přijímacího řízení - čtyřleté maturitní obory), naleznete zde: 

přijatí žáci - 2. kolo (maturitní obory)

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - výuční obory

Protokol přijatých žáků denního studia (2. kolo přijímacího řízení - tříleté výuční obory), naleznete zde: 

přijatí žáci - 2. kolo (výuční obory)

  • náborová pracovnice Mgr. Marie Podrazilová, bude do čtvrtka 24. května 2018 přítomna (Po - Út 9:00 - 18:00;

St - Čt 9:00 - 16:00 a Pá 9:00 - 13:00) pro všechny uchazeče o studium na naší škole. V tuto dobu mohou uchazeči odevzdat "Zápisové lístky", případně přihlášku ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (obory "Hotelnictví" a "Obchodník"), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol přijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol nepřijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: nepřijatí žáci

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - výuční obory

Protokol přijatých žáků denního studia (výuční obory), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol nepřijatých žáků denního studia (výuční obory), naleznete zde: nepřijatí žáci

  • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.