Podpora pedagogů a žáků SOU gastronomie a podnikání

  • Název projektuPodpora pedagogů a žáků SOU gastronomie a podnikání
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008221
  • Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání
  • Výzva: Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celý text naleznete zde: Publicita projektu