Podzimní termín maturitní zkoušky

Podzimní zkušební období maturitních zkoušek 2018

Přihlášky k maturitní zkoušce v řádném, náhradním, nebo opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději do čtvrtka 21.6.2018 paní zástupkyni ředitelky Ing. Ivaně Čutové.

Termíny konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

Termín konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 bude od 3. září 2018, do 7. září 2018.

Termín ústní části maturitní zkoušky pro žáky v řádném, náhradním a opravném termínu se konají od 11. září 2018, do 12. září 2018.

11. září 2018

  • třída N2.B (rok ukončení školní docházky 2018)

12. září 2018

  • třída N2.A (rok ukončení školní docházky 2018)
  • třída 4.A (rok ukončení školní docházky 2018)
  • třída 4.B (rok ukončení školní docházky 2017)
  • třída N2.B (rok ukončení školní docházky 2017)