Pravidla ochrany zdraví a provozu školy

Skupinové vzdělávací aktivity formou konzultací začaly probíhat od 13. května 2020 za účelem přípravy žáků na Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky

Je nezbytně nutné dodržovat pravidla ochrany zdraví a provozu školy! Tyto pokyny naleznete zde:

Žáci nemohou přijít do školy bez Čestného prohlášení, které lze stáhnout v záložce Ke stažení. Nezletilí žáci musí mít toto Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem!

Ostatní návštěvy školy jsou možné po předchozí domluvě s pracovníkem školy na konkrétní termín, za dodržení výše uvedených podmínek!