Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Potřebné pracovní oblečení, obuv a pomůcky včetně minimálního doporučeného množství pro jednotlivé obory naleznete zde: Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Personální pracovnice pro přijímání žáků Mgr. Marie Podrazilová, bude přítomna Po, St, Čt 8:00 - 16:00 hod a úterý 8:00 - 18:00 hod,  pro všechny uchazeče o studium na naší škole. 

Pro více informací o přijímacím řízení, klikněte zde:

Přijímací řízení 2018 - 2019

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (2. kolo přijímacího řízení - maturitní obory), naleznete zde: 

přijatí žáci - 2. kolo (maturitní obory)

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (2. kolo přijímacího řízení - výuční obory), naleznete zde: 

přijatí žáci - 2. kolo (učební obory)

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (obory "Hotelnictví" a "Obchodník"), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol přijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol nepřijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: nepřijatí žáci

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: přijatí žáci

Protokol nepřijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: nepřijatí žáci