Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (obory "Hotelnictví" a "Obchodník"), naleznete zde: 2. kolo (Hotelnictví, Obchodník) - přijatí

Protokol přijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: 2. kolo (Podnikání) - přijatí

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: 2. kolo (učební obory) - přijatí

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za oznámená. Přijatí žáci (zákonný zástupce) musí odevzdat vyplněný zápisový lístek v budově školy (Informační centrum školy). Úřední hodiny "Informačního centra školy" - personální pracovnice pro přijímání žáků Mgr. Marie Podrazilová jsou Po, St, Čt 9:00 - 16:00 hod, Út 9:00 - 18:00 hod, Pá 9:00 - 13:00 hod. Zápisový lístek se musí odevzdat nejpozději do 10 dnů ode dne zveřejnění, jako potvrzení úmyslu vzdělávat se na naší škole. Při neodevzdání lístku, tímto dnem zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče na naší školu.