Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení, naleznete zde:

Přijímací řízení 2019 - 2020

Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Potřebné pracovní oblečení, obuv a pomůcky včetně minimálního doporučeného množství pro jednotlivé obory naleznete zde: Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Úřední hodiny "Informačního centra školy" (personální pracovnice pro přijímání žáků Mgr. Marie Podrazilová) jsou Po, St, Čt 8:00 - 16:00 hod a úterý 8:00 - 18:00 hod,  pro všechny uchazeče o studium na naší škole. 

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - maturitní obory

Protokol přijatých žáků denního studia (obory "Hotelnictví" a "Obchodník"), naleznete zde: 

Protokol přijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde: 

Protokol nepřijatých žáků denního studia (obor "Podnikání"), naleznete zde:

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo - učební obory

Protokol přijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: 

Protokol nepřijatých žáků denního studia (učební obory), naleznete zde: