Řešení problému se zápisovými lístky

Sdělení rodičům přijímaných žáků do tříletých učebních oborů

Vážení rodiče,

v případě, že jste někteří neobdrželi ZÁPISOVÝ LÍSTEK ve Vaší ZŠ, akceptujeme vzhledem k současné mimořádné situaci potvrzení o nástupu Vašeho dítěte na naší školu do tříletého učebního oboru formou zaslání e-mailové zprávy. 

Do e-mailu je nutné uvést tyto údaje o Vašem dítěti:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození,
  • kód a název oboru vzdělávání.

Originál ZÁPISOVÉHO LÍSTKU odevzdáte při nástupu do školy.