Termíny maturitní zkoušky - podzim 2019

Praktická maturitní zkouška v opravném termínu

Termín konání: 10. 9. 2019

Třídy: N2.A, N2.B

Písemná práce v 8:00 hod. učebna č. 14 (2 žáci třídy N2.A, 1 žák třídy N2.B).

Obhajoba práce ve 12:00 hod. učebna PC2 (1 žák třídy N2.A, 2 žáci třídy N2.B).

Ústní maturitní zkouška (společná část) v řádném, náhradním a opravném termínu

Termín konání: 11. 9. 2019 a 12. 9. 2019, vždy od 7:30 hod.

Místo konání: učebna č. 20

Třídy: 4.A, 4.D, N2.A, N2.B

11. 9. 2019 - třída 4.A (2 žáci), třída N2.A (7 žáků) od 7:30 hod.

12. 9. 2019 - třída 4.D (5 žáků), třída N2.B (9 žáků) od 7:30 hod.