Výdej vysvědčení o maturitní zkoušce

  • Výdej vysvědčení o maturitní zkoušce pro absolventy školního roku 2018/2019 bude v termínech úterý 16. 6. 2020 a čtvrtek 18. 6. 2020. Oba dva dny je možné si vyzvednout vysvědčení o maturitní zkoušce od 10:00 hod do 15:00 hod u zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Ing. Ivany Čutové.

  • Výdej vysvědčení o maturitní zkoušce pro absolventy školního roku 2019/2020 bude v termínu pátek 26. 6. 2020 v 10:00 hod. Místo předávání je v areálu školy - zrcadlový sál.

  • Pokud si nebudete moci vyzvednout vysvědčení o maturitní zkoušce v daném termínu, kontaktujte zástupkyni ředitelky pro teoretické vyučování Ing. Ivanu Čutovou na tel. 281 028 926 a domluvte si náhradní termín předání.