Přihlášky na termín maturitní zkoušky - jaro 2019

Oznamujeme všem studentům, kteří  se chtějí přihlásit na termín maturitní zkoušky - jaro 2019, aby u paní zástupkyně ředitelky Ing. Ivany Čutové vyplnili přihlášku nejpozději do konce listopadu 2018.

(Tedy přihlášky k maturitní zkoušce v řádném, náhradním, nebo opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději do pátku 30. listopadu 2018).

V případě dotazů volejte Ing. Ivaně Čutové na tel. 281 028 926