Zahájení výuky v lednu 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a ukončeny ve středu 2. ledna 2019.

Ředitelka školy rozhodla, že ve čtvrtek 3. ledna 2019 pátek 4. ledna 2019 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Nástup do školy bude v pondělí 7. ledna 2019. Tento den je v sudém týdnu (2. týden roku 2019). Třídy lichého týdne zahajují odborným výcvikem.