Co je u nás nového

 

Informace pro žáky konající opravnou nebo náhradní MZ v podzimním termínu 2016.

 

 

 • Podání přihlášek končí dnem 25. 6. 2016 (kancelář zástupkyně ředitelky). Pokud žák do tohoto termínu přihlášku nepodá, může se žák hlásit až k jarnímu termínu MZ 2017.

 

 • Odevzdání  písemné části praktické MZ, včetně vytištěné prezentace firmy + CD, do 20. června 2016 Mgr.Vykydalové.

 

 • Opravná a náhradní písemná praktická MZ třídy 4.D a N2.A se koná 12. září 2016 v učebně PC 2, od 7.45 hodin.

 

 • Vlastní prezentace proběhne 12. září 2016 po ukončení písemné části MZ.

 

 • Opravné a náhradní ústní zkoušky společné části se konají

                  vždy od 7.30 hodin v uvedených dnech:

                  komise č. 1 (učebna č. 20)

                  13. září 2016 (úterý)     N2. A + 4. B + 4. C

                  14. září 2016 (středa)    4. A

                  15. září 2016 (čtvrtek)   4. D

 •   V případě změny v seznamu literárních děl je termín odevzdání  do 24.6.2016

                   PhDr. Veverkové.

 

 •  Opravné a náhradní MZ z didaktických testů a písemných prací se konají na      tzv.  „spádových školách“. Zkoušky budou probíhat od 1. září do 7. září 2016.

                   O přesném termínu a místě konání budou žáci informováni pozvánkou ke zkoušce

                  (kterou obdrží v srpnu) v elektronické podobě.

 

 

 

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (státní škola) zahájilo svůj provoz od 1.9.1990 jako vzdělávací zařízení obchodního podniku Pramen Praha.

SOU gastronomie a podnikání je komplexním učilištěm, které zajišťuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku gastronomických a podnikatelských oborů:

NABÍDKA VZDĚLÁNÍ:

 • Čtyřletý obor HOTELNICTVÍ A TURISMUS (65-42-M/01)
 • Čtyřletý obor OBCHODNÍK (66-41-L/01)
 • Tříletý obor CUKRÁŘ (29-54-H/01)
 • Tříletý obor PEKAŘ (29-53-H/01)
 • Tříletý obor ŘEZNÍK - UZENÁŘ (29-56-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (ŠVP Kuchař - číšník, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK  (ŠVP Kuchař, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK  (ŠVP Číšník, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor ARANŽÉR A PROPAGACE (66-52-H/01)
 • Tříletý obor PRODAVAČ KVĚTIN (66-51-H/01)
 • Nástavbové studium PODNIKÁNÍ (64-41-L/51)

Telefon: 281 028 956, +420 724 909 426


Celkový pohled SOU Gastro