Co je u nás nového

Ředitelka SOU gastronomie a podnikání vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení musí být do SOU gastronomie a podnikání doručeny do 22. dubna 2016

Přijímací řízení (bez přijímací zkoušky) se uskuteční dne 28.4.2016

Rozhodnutí o přijetí bude v den přijímacího řízení zveřejněno (pod evidenčním číslem žáka) na webu školy a vylepeno na vstupních dveřích školy

Odeslána na adresu uchazečů budou pouze Rozhodnutí o nepřijetí žáka či uchazeče ke studiu včetně poučení o možnosti podání odvolání

Zápisový lístek je žák nebo uchazeč povinen doručit na adresu školy do

10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 

 

 

 

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (státní škola) zahájilo svůj provoz od 1.9.1990 jako vzdělávací zařízení obchodního podniku Pramen Praha.

SOU gastronomie a podnikání je komplexním učilištěm, které zajišťuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku gastronomických a podnikatelských oborů:

NABÍDKA VZDĚLÁNÍ:

 • Čtyřletý obor HOTELNICTVÍ A TURISMUS (65-42-M/01)
 • Čtyřletý obor OBCHODNÍK (66-41-L/01)
 • Tříletý obor CUKRÁŘ (29-54-H/01)
 • Tříletý obor PEKAŘ (29-53-H/01)
 • Tříletý obor ŘEZNÍK - UZENÁŘ (29-56-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (ŠVP Kuchař - číšník, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK  (ŠVP Kuchař, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK  (ŠVP Číšník, 65-51-H/01)
 • Tříletý obor ARANŽÉR A PROPAGACE (66-52-H/01)
 • Tříletý obor PRODAVAČ KVĚTIN (66-51-H/01)
 • Nástavbové studium PODNIKÁNÍ (64-41-L/51)

Telefon: 281 028 956, +420 724 909 426


Celkový pohled SOU Gastro