2. září 2024 - nástup žáků do školy

1. ročníky

2. září 2024 se sejdou žáci prvních ročníků před budovou školy se svým třídním učitelem.

V 10:00 obory:

 • Kuchař - číšník
 • Řezník - uzenář
 • Cukrář
 • Pekař
 • Aranžér a propagace
 • Prodavač květin

V 11:00 obory: 

 • Hotelnictví a turismus
 • Ekonomika a podnikání
 • Veřejnosprávní činnost
 • Obchodník
 • Podnikání (nástavba)

Třídní učitel si žáky před školou vyzvedne a odvede je do třídy.

Na zahájení školního roku si s sebou přineste originál školního vysvědčení z 9. ročníku základní školy, originál Výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pouze nástavbové studium), občanský průkaz (případně pas), kartičku zdravotní pojišťovny a propisku. První den obdržíte kartu ISIC a potvrzení o studiu.

Žáci vyšších ročníků - teorie

Žáci vyšších ročníků začínají 2. září 2024 od 8:00 hodin ve svých učebnách.

Žáci vyšších ročníků - praxe

Třídy 2. a 3. ročníků nastupujících 2. září na odborný výcvik budou mít pracoviště rozepsaná na webových stránkách školy a dveřích školy (od 31. 8. 2024) a řídí se pokyny učitelů OV.