O škole

Telefon: 281 028 904, 281 028 956,  724 909 426

Střední škola podnikání a gastronomie je státní škola.

Naše škola nabízí studentům získání kvalifikace s možností postupného vzdělávání - obory ukončené maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem a následně střední (nástavbové) vzdělání s maturitní zkouškou. Střední vzdělávání v oborech je uzpůsobeno tak, aby žáci měli možnost přestoupit z náročnějšího oboru na jednodušší.

Střední škola podnikání a gastronomie zahájila svůj provoz od 1.9.1990 jako vzdělávací zařízení obchodního podniku Pramen Praha.

Střední škola podnikání a gastronomie je komplexním škoulou, která zajišťuje nejen teoretickou, ale i praktickou výuku podnikatelských a gastronomických oborů:

Nabídka vzdělávání: