Výchovný poradce a metodik prevence

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Nováková

Sudý týden

pondělí 13.00 – 14.00
pátek 7.45 – 9.00
Lichý týden

úterý  7.45 – 9.00
středa 14.30 – 15.00

 

Metodik prevence

Ing. Radka Tesáčková

Sudý týden

úterý

13.00 – 14.00

čtvrtek

7.45 – 8.45

Lichý týden

pondělí

9.00 – 10.00

středa

13.30 – 14.30

 

 

Návštěvy rodičů po předchozí telefonické dohodě na tel. 281 028 928.