Pojď studovat k nám

Podmínky přijetí do oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví, 66-41-L/01 Obchodník

 • přihláška ke stažení
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí devátého ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení devátého ročníku povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • požadovaný prospěch do průměru 2,0
 • odevzdání přihlášky a zápisového lístku v poadovaném termínu

 

 

Podmínky přijetí do oboru: 29-54-H/01 Cukrář, 66-52-H/01 Aranžér, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař číšník

 • přihláška ke stažení
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • požadovaný prospěch do průměru 2,4
 • odevzdání přihlášky a zápisového lístku v požadovaném termínu

 

Podmínky přijetí do oboru: 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 29-53-H/01 Pekař

 • přihláška ke stažení
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení osmého nebo devátého ročníku povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • požadovaný prospěch do průměru 2,6
 • odevzdání přihlášky a zápisového lístku v požadovaném termínu

 

Podmínky přijetí do oboru: 64-41-L/51 ŠVP Podnikání

 

 • přihláška ke stažení
 • příjimací řízení
 • v prvním pololetí třetího ročníku prospěl/a
 • výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • požadovaný prospěch do průměru 2,0
 • odevzdání přihlášky a návratky potvrzující zájem o studium