Pojď studovat k nám

Podmínky přijetí do oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví,  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí devátého ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • kritéria hodnocení přijímacího řízení
 • úspěšné ukončení devátého ročníku povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihlášky a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v požadovaném termínu

Podmínky přijetí do oboru: 66-52-H/01 Aranžér  a 65-51-H/01 Kuchař - číšník

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • školní přijímací zkouška formou pohovoru
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • požadovaný prospěch do průměru 2,5
 • úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v požadovaném termínu

Podmínky přijetí do oboru: 29-54-H/01 Cukrář

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • školní přijímací zkouška formou pohovoru
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky
 • požadovaný prospěch do průměru 2,5
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v požadovaném termínu

Podmínky přijetí do oboru: 66-51-H/01 Prodavač

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení posledního ročníku povinné školní docházky
 • požadovaný prospěch do průměru 2,8
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihláškypotvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v požadovaném termínu

Podmínky přijetí do oboru: 29-56-H/01 Řezník-uzenář a 29-53-H/01 Pekař

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky prospěl/a
 • úspěšné ukončení osmého nebo devátého ročníku povinné školní docházky
 • požadovaný prospěch do průměru 3
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v požadovaném termínu

Podmínky přijetí do oboru: 64-41-L/51 ŠVP Podnikání

 • přihláška
 • přijímající řízení
 • součástí přijímacího řízení bude test všeobecných znalostí - ukázkový test
 • kritéria hodnocení přijímacího řízení
 • v prvním pololetí třetího ročníku prospěl/a (z žádného předmětu nesmí být známka 5)
 • výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • zájem o zvolený obor
 • odevzdání přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti