Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP hotelnictví a turismus)

Obor hotelnictví a turismus byl zařazen do výuky v roce 2007. Pro získání absolventů hotelového a restauračního provozu.Čtyřletý obor 66-41-L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník) 

Tento studijní obor připravuje studenty pro profese v obchodním provozu a pro technicko-hospodářské funkce provozního charakteru.