Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřletý obor 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (ŠVP Veřejnosprávní činnost)

Obor Veřejnosprávní činnost bude do výuky zařazen od školního roku 2021/22.

Absolventi se uplatní jako referenti v rámci působení územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP hotelnictví a turismus) 

Absolventi se uplatní v provozně technických úsecích v hotelových a restauračních zařízeních, ve stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole i pro praxi.Čtyřletý obor 66-41-L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník) 

Absolventi se uplatní ve všech pracovních pozicích v oblasti obchodu, bankovnictví, pojišťovnictví a veřejné správě.