Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřletý obor 66-41-L/01 OBCHODNÍK (ŠVP Obchodník )

Absolventi se uplatní v organizacích zabývajících se nákupem a prodejem zboží. Jsou schopni zajišťovat obchodní činnost podniku.

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole i pro praxi.Čtyřletý obor 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (ŠVP Veřejnosprávní činnost)

Absolventi se uplatní jako referenti v rámci působení územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.Čtyřletý obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ (ŠVP Hotelnictví a turismus) 

Absolventi se uplatní v provozně technických úsecích v hotelových a restauračních zařízeních, ve stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu.

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole i pro praxi.Čtyřletý obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Podniková ekonomika a management) 

Obor Podniková ekonomika a management bude do výuky zařazen od školního roku 2022/23.

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus nebo právo, právní a veřejnosprávní činnosti.