Střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor 29-54-H/01 CUKRÁŘ (ŠVP cukrář) 

Žáci tohoto oboru pracují v žákovských pracovištích (cukrárnách) SOU pod vedením zkušených mistrů. Odborná výuka je směrována především na klasickou cukrařinu a pracoviště jsou vybavena nejmodernější technologií.


Tříletý obor 29-53-H/01 PEKAŘ (ŠVP pekař) 

Tento obor je vyučován přímo v areálu SOU, kde je vybudována žákovská pekařská dílna. Žáci mají možnost naučit se pekařské profesi v prostředí nejmodernější technologie. O absolventy tohoto oboru projevují zájem všechny obchodní řetězce.Uzenář

Tříletý obor 29-56-H/01 ŘEZNÍK - UZENÁŘ 

Pro žáky tohoto oboru je přímo v učilišti vybudována dílna pro vařenou masnou výrobu.V souladu s osnovami budou žáci zařazováni do obchodních řetězců, kde je výroba masa a uzenin.Tříletý obor 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (ŠVP kuchař - číšník)

Pro tento obor má SOU vybudovány tři vlastní žákovská pracoviště, která jsou vybavena nejmodernější gastronomickou technikou k realizaci nových technologií.Tříletý obor 66-52-H/01 ARANŽÉR (ŠVP aranžér a propagace)

Škola zajišťuje nejen teoretické vyučování, ale má k dispozici i vlastní praktické žákovské středisko, kde se vyučuje i počítačová grafika s vynikajícími výsledky.Tříletý obor 66-51-H/01 PRODAVAČ (ŠVP Prodavač květin)

Obor prodavač květin byl do výuky zařazen v roce 2000 pro získání vyučenců v této specifické profesi, která má nedostatek kvalifikovaných pracovníků.