Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020

Celé znění naleznete zde: Organizace školního roku 2019-2020.pdf

Termíny ukončení výuky:

 • v 1. pololetí – ve čtvrtek 30. ledna 2020;
 • v 2. pololetí – v úterý 30. června 2020;

z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – v pátek 29. května 2020;

            pro maturitní třídy v termínech podle příslušných právních ustanovení.

Prázdniny:

 • podzimní prázdniny: úterý 29. října 2019 a středa 30. října 2019;
 • vánoční prázdniny: zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a ukončeny v pátek 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020 (sudý týden);
 • jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 31. ledna 2020 pro obě směny;
 • jarní prázdniny: od 24. února 2020 do 1. března 2020;
 • velikonoční prázdniny: od čtvrtka 9. dubna 2020 do pátku 10. dubna 2020;
 • hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2019/2020

Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků se konají:

 • 19. září 2019;
 • 21. listopadu 2019;
 • 16. dubna 2019; vždy od 17 hodin.

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít po dohodě:

 • Individuální konzultaci s učiteli teoretického a praktického vyučování;
 • Individuální konzultaci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence v době konzultačních hodin;
 • V případě potřeby třídní učitel/ka svolá mimořádnou schůzku s rodiči.

Termíny odborné a učební praxe tříd oborů vzdělání s maturitní zkouškou

1.A (Hotelnictví a turismus)

21. 10. - 6. 11. 2019, 9. 3. - 20. 3. 2020, a 25. 5. - 29. 5. 2020.

1.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

21. 11. - 4. 12. 2019, 3. 2. - 14. 2. 2020, a 11. 5. - 15. 5. 2020.

2.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

7. 10. - 18. 10. 2019, 14. 11. - 20. 11. 2019, 23. 3. - 3. 4. 2020 a 18. 5. - 22. 5. 2020.

3.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

5. 12. - 20. 12. 2019, 6. 1. - 15. 1. 2020, 6. 4. - 8. 4. 2020, a 14. 4. -7. 5. 2020.

4.A (Hotelnictví a turismus)

9. 9. - 20. 9. 2019, a 16. 1. - 22. 1. 2020.

4.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

23. 9. - 4. 10. 2019, a 23. 1. - 29. 1. 2020.

Termíny stanovených praxí mohou být v průběhu školního roku upraveny.

 Termíny maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška – jaro 2020

 • maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2020. 
 • profilová část MZ  praktická část - duben 2020;

Maturitní zkouška – podzim 2019 (opravný a náhradní termín maturitních zkoušek 2018/2019)

 • profilová část MZ  praktická část - 10. září 2019;
 • společná část MZ – didaktické testy a písemné práce (na spádových školách) - od 2. září do 4. září 2019;
 • ústní část MZ – od 11. září do 12. září 2019.

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

 • písemná část     1. června 2020;
 • praktická část   od 2. června do 12. června 2020;
 • ústní část            od 15. června do 19. června 2020.

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č.561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy). 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanovém ředitelkou školy.        

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 • Do 31. ledna 2020 vyhlásí ředitelka školy 1. kolo.
 • Do 1. března 2020 termín odevzdání přihlášky ředitelce školy pro denní formu vzdělávání.
 • Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.