Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022

Celé znění dokumentu Organizace školního roku naleznete zde: Organizace školního roku 2021-2022.pdf

Termíny ukončení výuky

 • v 1. pololetí – v pondělí 31. ledna 2022;
 • v 2. pololetí – ve čtvrtek 30. června 2022;
  z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – v úterý 31. května 2022;
  pro maturitní třídy v termínech podle příslušných právních ustanovení.

Prázdniny

 • podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021;
 • vánoční prázdniny: zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021, ukončeny v neděli 2. ledna 2022, vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022;
 • jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022 pro obě směny;
 • jarní prázdniny: od 14. března do 20. března 2022;
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. 4. 2022 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.);
 • hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
  Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Termíny maturitních zkoušek 2020/2021 – září 2021

 • profilová část MZ na SOU 6. září 2021
 • didaktické testy společné části MZ na „spádových školách“ od 1. do 3. září 2021

Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021 – září 2021

 • praktická část: 8. 9. 2021
 • ústní část: 9. 9. 2021

Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021 – prosinec 2021

 • praktická část: 1. 12. 2021
 • ústní část: 2. 12. 2021

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022

Maturitní zkoušky se v jarním období konají od května do června 2022, v podzimním období v září 2022.

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2022.

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022

 • písemná část: 1. června 2022
 • praktická část: 2. – 17. června 2022
 • ústní část: 20. – 27. června 2022

Konkrétní rozpisy termínů praktické a ústní části stanoví ředitelka školy ve 2. pololetí školního roku.

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č. 561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy).

Před zahájením ústní, popř. praktické zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V březnu a dubnu 2022 budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání NZZ. O využití jednotných zadání u ZZ rozhodne ředitelka školy.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 • Do 31. ledna 2022 vyhlásí ředitelka školy 1. kolo.
 • Do 1. března 2022 – termín odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelce školy.
 • Další kola vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2020/2021

 • Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků 16. září 2021
 • 18. listopadu 2021
 • 21. dubna 2022

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít:

 • stanovených konzultačních hodin výchovné poradkyně a metodičky prevence,
 • po dohodě individuálních konzultací s třídními učiteli, učiteli teoretického a praktického vyučování.