Organizace školního roku

Školní rok 2018/2019

Celé znění naleznete zde: Organizace školního roku 2018/2019

Termíny ukončení výuky:

 • v 1. pololetí – ve čtvrtek 31. ledna 2019;
 • v 2. pololetí – v pátek 28. června 2019;

z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – v pátek 31. května 2019;

            pro maturitní třídy v termínech podle příslušných právních ustanovení.

Prázdniny:

 • podzimní prázdniny: pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018;
 • vánoční prázdniny: zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a ukončeny ve středu 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019 (lichý týden);
 • jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 1. února 2019 pro obě směny;
 • jarní prázdniny: od 18. února 2019 do 24. února 2019;
 • velikonoční prázdniny: od čtvrtka 18. dubna 2019 do pátku 19. dubna 2019;
 • hlavní prázdniny: od pondělí 1. července 2019 do neděle 1. září 2019. Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2018/2019

Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků se konají:

 • 13. září 2018;
 • 29. listopadu 2018;
 • 11. dubna 2019; vždy od 17 hodin.

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít po dohodě:

 • Individuální konzultaci s učiteli teoretického a praktického vyučování;
 • Individuální konzultaci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence v době konzultačních hodin;
 • V případě potřeby třídní učitel/ka svolá mimořádnou schůzku s rodiči.

Termíny odborné a učební praxe tříd oborů vzdělání s maturitní zkouškou

1.A (Hotelnictví a turismus)

22. 11. - 12. 12. 2018, a 22. 5. - 11. 6. 2019.

1.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

22. 11. - 12. 12. 2018, 29. 4. - 30. 4. 2019, 2. 5. - 7. 5. 2019, a 9. 5. - 21. 5. 2019.

2.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

13. 12.2018 - 18. 1. 2019, 28. 3. - 17. 4. 2019, a 23. 4. - 26. 4. 2019.

3.A (Hotelnictví a turismus)

16. 10. - 21. 11. 2018, 7. 2. - 15. 2. 2019, a 25. 2. - 20. 3. 2019.

3.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

16. 10. - 21. 11. 2018, 14. 2. - 15. 2. 2019, a 25. 2. - 27. 3. 2019.

4.A (Hotelnictví a turismus)

10. 9. - 15. 10. 2018, a 21. 1. - 6. 2. 2019.

4.D (Hotelnictví a turismus; Obchodník)

10. 9. - 15. 10. 2018, a 21. 1. - 6. 2. 2019.

Termíny stanovených praxí mohou být v průběhu školního roku upraveny.

 Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkouška – jaro 2019

 • profilová část MZ - praktická část - duben;
 • společná část MZ – didaktické testy a sloh - květen;
 • ústní část MZ – květen.

Maturitní zkouška – podzim 2018

 • profilová část MZ - praktická část - září;
 • společná část MZ – didaktické testy a sloh - září;
 • ústní část MZ – září.

Závěrečné zkoušky

 • písemná část     3. června 2019
 • praktická část   od 4. června 2019 do 14. června 2019
 • ústní část            od 17. června do 21. června 2019

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č.561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy). 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanovém ředitelkou školy.        

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 • Do 31. ledna 2019 vyhlásí ředitelka školy 1. kolo.
 • Do 1. března 2019 termín odevzdání přihlášky ředitelce školy pro denní formu vzdělávání.
 • Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.