Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023

Celé znění dokumentu Organizace školního roku naleznete zde: Organizace školního roku 2022-2023.pdf

Termíny ukončení výuky

 • v 1. pololetí – v úterý 31. ledna 2023;
 • v 2. pololetí – v pátek 30. června 2023;
  z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – ve středu 31. května 2023;
  pro maturitní třídy v termínech podle příslušných právních ustanovení.

Prázdniny

 • podzimní: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022;
 • vánoční: zahájeny v pátek 23. prosince 2022, ukončeny v pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023;
 • jednodenní pololetní: pátek 3. února 2023 – pro obě směny;
 • jarní: 6. února až 12. února 2023;
 • velikonoční: čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. 4. 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.);
 • hlavní prázdniny: od 1. července 2023 do 3. září 2023.
  Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve pondělí 4. září 2023.

Termíny maturitních zkoušek 2022/2023 – září 2022

 • profilová část MZ na SŠ 5., 6., 12. a 13. září 2022
 • didaktické testy společné části MZ na „spádových školách“ od 1. do 6. září 2022

Termíny závěrečných zkoušek 2022/2023 – září 2022

 • písemná část: 7. září 2022
 • praktická část: 8. – 15. září 2022
 • ústní část: 21. září 2022

Termíny závěrečných zkoušek 2022/2023 – prosinec 2022

 • písemná část: 1. prosinec 2022
 • praktická část: 1. – 7. prosinec 2022
 • ústní část: 8. prosinec 2022

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023

Maturitní zkoušky se v jarním období konají od května do června 2023, v podzimním období v září 2023.

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2023.

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/2023 – červen 2023

 • písemná část: 1. června 2023
 • praktická část: 2. – 16. června 2023
 • ústní část: 19. – 23. června 2023

Konkrétní rozpisy termínů praktické a ústní části stanoví ředitelka školy ve 2. pololetí školního roku.

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č. 561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy).

Před zahájením ústní, popř. praktické zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V březnu a dubnu 2023 budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání NZZ. O využití jednotných zadání u ZZ rozhodne ředitelka školy.

Termíny závěrečných zkoušek 2022/2023 – září 2023

 • písemná část: 6. září 2023
 • praktická část: 7. – 14. září 2023
 • ústní část: 20. září 2023

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Do 31. ledna 2023 vyhlásí ředitelka školy 1. kolo.

Do 1. března 2023 – termín odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelce školy.

Další kola vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2022/2023

Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků

 • 22. září 2022
 • 30. listopadu 2022
 • 20. dubna 2023

Konzultace s rodiči vyšších ročníků

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít:

 • stanovených konzultačních hodin výchovné poradkyně a metodičky prevence,
 • po dohodě individuálních konzultací s třídními učiteli, učiteli teoretického a praktického vyučování.