Organizace školního roku

Školní rok 2017/18

Termíny ukončení výuky:

 • v 1. pololetí – ve středu 31. ledna 2018;
 • v 2. pololetí – v pátek     29. června 2018;

z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – ve čtvrtek 31. května 2018;

            pro maturitní třídy - v pondělí 30. dubna 2018.

Prázdniny:

 • podzimní prázdniny: ve čtvrtek 26. října 2017 a v pátek 27. října 2017;
 • vánoční prázdniny: zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a ukončeny v úterý 2. ledna 2018
 • vyučování začne ve středu 3. ledna 2018 (lichý týden);
 • jednodenní pololetní prázdniny: v pátek 2. února 2018 pro obě směny;
 • jarní prázdniny: od 12. února 2018 do 18. února 2018;
 • velikonoční prázdniny: od čtvrtka 29. března 2018 do pátku 30. března 2018;
 • hlavní prázdniny: od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 • vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2017/18

Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků se konají:

 • 21. září 2017 od 17 hodin;
 • 30. listopadu 2017;
 • 19. dubna 2018.

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít po dohodě:

 • Individuální konzultaci s učiteli teoretického a praktického vyučování;
 • Individuální konzultaci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence v době konzultačních hodin;
 • V případě potřeby třídní učitel/ka svolá mimořádnou schůzku s rodiči.

Termíny odborné a učební praxe tříd oborů vzdělání s maturitní zkouškou

1.D Hotelnictví, Obchodník 9. 4. 2018 – 13. 4. 2018 13. 6. 2018 – 19. 6. 2018
2.A Hotelnictví 3. 1. 2018 –   9.   1. 2018 5. 6. 2018 – 11. 6. 2018
2.D Hotelnictví, Obchodník 4. 11. 2017 – 30. 11. 2017 21. 3. 2018 – 28. 3. 2018
3.A Hotelnictví 1. 11. 2017 – 7. 11. 2017 9. 5. 2018 – 17. 5. 2018
3.D Hotelnictví, Obchodník 9. 10. 2017 – 24. 10. 2017 ----
4.A Hotelnictví 22. 9. 2017 – 29. 9. 2017 6. 12. 2017 – 12. 12. 2017
4.D Hotelnictví, Obchodník 7. 9. 2017 – 14. 9. 2017 18. 12. 2017 – 22. 12. 2017

 

Termíny stanovených praxí mohou být v průběhu školního roku upraveny.

 

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2017/18

Maturitní zkouška – jaro 2018

 • profilová část MZ - praktická část - duben;
 • společná část MZ – didaktické testy a sloh - květen;
 • ústní část MZ – květen.

Maturitní zkouška – podzim 2018

 • profilová část MZ - praktická část - září;
 • společná část MZ – didaktické testy a sloh - září;
 • ústní část MZ – září.

Závěrečné zkoušky

 • písemná část     1. června 2018 (pátek)
 • praktická část   od 4. června 2018 do 15. června 2018
 • ústní část            od 18. června do 22. června 2018

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č.561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy). 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanovém ředitelkou školy.        

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 • 26. dubna 2018 - ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro všechny obory vzdělávání;
 • zápisové lístky mohou uchazeči odevzdat i 30. dubna 2018 od 9:00 do 17:00 hod;
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.