Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024

Termíny ukončení výuky

 • v 1. pololetí – ve středu 31. ledna 2024;
 • v 2. pololetí – v pátek 28. června 2024;
  z toho: pro 3. ročníky oborů s výučním listem – v pátek 31. května 2024;
  pro maturitní třídy v termínech podle příslušných právních ustanovení.

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023;
 • vánoční: zahájeny v sobotu 23. prosince 2023, ukončeny v úterý 2. ledna 2024, vyučování začne ve středu 3. ledna 2024;
 • jednodenní pololetní: pátek 2. února 2024 – pro obě směny;
 • jarní: 12. února až 18. února 2024;
 • velikonoční: čtvrtek 28. března 2024 (pátek 29. 3. 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.);
 • hlavní prázdniny: od 29. června 20243 do 1. září 2024.
  Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve pondělí 2. září 2024.

Termíny maturitních zkoušek 2022/2023 – září 2023

 • didaktické testy společné části MZ na „spádových školách“ od 1. do 10. září 2023
 • prezentace praktické části MZ 7. září 2023
 • písemná praktická část MZ 8. září 2023
 • písemná práce z ČJL 7. září 2023
 • písemná práce z ANJ 8. září 2023
 • ústní část 12. - 15. září 2023

Termíny závěrečných zkoušek 2022/2023 – září 2023

 • písemná část: 6. září 2023
 • praktická část: 11. – 14. září 2023
 • ústní část: 20. září 2023

Termíny závěrečných zkoušek 2022/2023 – prosinec 2023

 • písemná část: 4. prosinec 2023
 • praktická část: 5. – 7. prosinec 2023
 • ústní část: 8. prosinec 2023

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkoušky se v jarním období konají od května do června 2024, v podzimním období v září 2024.

Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2024.

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024 – červen 2024

 • písemná část: 3. června 2024
 • praktická část: 4. – 14. června 2024
 • ústní část: 17. – 21. června 2024

Konkrétní rozpisy termínů praktické a ústní části stanoví ředitelka školy ve 2. pololetí školního roku.

V období mezi vykonáním písemné, praktické a ústní zkoušky se žáci účastní praktického vyučování na žákovském pracovišti (v souladu s § 75 zák. č. 561/2004 Sb. jsou až do dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky žáky školy).

Před zahájením ústní, popř. praktické zkoušky se žáci nezúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V březnu a dubnu 2024 budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání NZZ. O využití jednotných zadání u ZZ rozhodne ředitelka školy.

Termíny závěrečných zkoušek 2023/2024 – září 2024

 • písemná část: 5. září 2024
 • praktická část: 6. – 13. září 2024
 • ústní část: 19. září 2024

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Do 31. ledna 2024 vyhlásí ředitelka školy 1. kolo.

Do 1. března 2024 – termín odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání ředitelce školy.

Další kola vyhlásí ředitelka školy podle konkrétní potřeby.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči ve školním roce 2023/2024

Třídní schůzky s rodiči 1. ročníků:

 • 20. září 2022

Třídní schůzky a konzultace:

 • 30. listopadu 2023
 • 18. dubna 2024

Konzultace s rodiči vyšších ročníků

Zákonní zástupci mají v průběhu školního roku možnost využít mimo výše uvedených termínů:

 • stanovených konzultačních hodin výchovné poradkyně a metodičky prevence,
 • po dohodě individuálních konzultací s třídními učiteli, učiteli teoretického a praktického vyučování.