29-53-H/01 Pekař

ŠVP Pekař

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních, zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Dokáže zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků. Ovládá ruční i strojovou výrobu a technologické procesy při výrobě chleba a pečiva. Obsluhuje a provádí základní údržbu technologického zařízení, zná činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem. Po nezbytném zapracování je připraven pro podnikatelskou činnost.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 15