29-56-H/01 Řezník-uzenář

ŠVP Řezník – uzenář

Absolvent se uplatní v masném průmyslu při zpracování masa, výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních, zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Umí skladovat, ošetřovat, opracovávat, upravovat, bourat a třídit všechny druhy jatečných zvířat, drůbež, zvěřinu a ryby. Umí vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků. Po nezbytném zapracování je připraven pro podnikatelskou činnost.

                  

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 15