63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus nebo právo, právní a veřejnosprávní činnosti.

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 4 roky
Počet přijímaných žáků 30