65-51-H/01 Kuchař číšník / Číšník

ŠVP Číšník

Absolvent se uplatní ve všech provozech stravovacího zařízení. Zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování zboží, techniku obsluhy, dokáže sestavit jídelní a nápojový lístek, realizovat odbyt a provádět vyúčtování.  Je způsobilý organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce a vést příslušnou dokumentaci provozovny. Má znalosti o potřebách a používání inventáře pro obsluhu. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Umí vytvářet dobré klima v restauraci. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 30