65-51-H/01 Kuchař číšník / Kuchař

ŠVP Kuchař

Absolvent se uplatní ve všech provozech stravovacího zařízení. Zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, umí posoudit jejich jakost a technologickou využitelnost. Ovládá způsoby správného skladování zboží, techniku obsluhy. Dokáže sestavit jídelní a nápojový lístek, realizovat odbyt a provádět vyúčtování. Bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek a využívat technologická zařízení. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Učební plán oboru

            

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 45