65-51-H/01 Kuchař - číšník

ŠVP Kuchař – číšník

Absolvent se uplatní ve všech provozech stravovacího zařízení. Zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování zboží, techniku obsluhy, dokáže sestavit jídelní a nápojový lístek, realizovat odbyt a provádět vyúčtování. Je způsobilý organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce a vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 75