66-41-L/01 Obchodník

ŠVP Obchodník

Absolvent se uplatní v organizacích zabývajících se nákupem a prodejem zboží. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku. Ovládá zbožíznalství, účetnictví, management a marketing, orientuje se v zákonech a právních předpisech, dokáže zajišťovat personální agendu podniku. Používá cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Získá základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 4 roky
Počet přijímaných žáků 15