66-41-L/51 Podnikání

ŠVP Podnikání

Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, kterou absolvoval v tříletém oboru. Je připraven vykonávat provozně-ekonomické a obchodní činnosti.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 2 roky
Počet přijímaných žáků 60