66-51-H/01 Prodavač

ŠVP Prodavač květin

Absolvent se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách v profesi prodavač, pokladník, nebo vedoucí směny. Ovládá techniku živé i suché vazby, názvosloví květin, předvedení zboží zákazníkovi s odborným výkladem. Umí vystavit doklady spojené s nákupem a prodejem zboží. Získá základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 15