66-52-H/01 Aranžér

ŠVP Aranžér a propagace

Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, aranžování výkladních skříní, interiérů prodejen, stánků na výstavních, společenských a prodejních akcích. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 30