68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

ŠVP Veřejnosprávní činnost

Absolventi se uplatní v rámci působení územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referenti státní správy nebo samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 4 roky
Počet přijímaných žáků 45