Čestné prohlášení - COVID-19

Všichni žáci při vstupu do budovy školy musí odevzdat vyplněné "Čestné prohlášení - COVID-19", které naleznete v záložce "Ke stažení".