Dny otevřených dveří

  • Dny otevřených dveří se budou ve školním roce 2018/2019 konat ve dnech:

sobota 20. října 2018,

sobota 1. prosince 2018,

sobota 19. ledna 2019, vždy od 10:00 hod do 15:00 hod.

  • personální  pracovnice pro přijímání žáků Mgr. Marie Podrazilová, bude přítomna od října 2018 každé úterý

od 9:00 do 18:00 hod  pro všechny uchazeče o studium na naší škole. 

    Další informace o škole Vám podá paní Věra Hendrychová, 

    tel: 281 028 904 a informační kancelář, tel: 281 028 956 nebo tel: +420 724 909 426