Dny otevřených dveří

  • Dny otevřených dveří se budou ve školním roce 2019/2020 konat ve dnech:

sobota 23. listopadu 2019,

sobota 18. ledna 2020,

sobota 8. února 2020, vždy od 10:00 hod do 15:00 hod.

    Další informace o škole Vám podá paní Věra Hendrychová, 

    tel: 281 028 904 a informační kancelář, tel: 281 028 956 nebo tel: +420 724 909 426