Důležitá změna v přijímacím řízení

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium s maturitní zkouškou se na na naší škole na jaře 2021 nekoná.

Uchazeči o studium budou přijati bez zkoušky.

Aktuální informace MŠMT k jarnímu termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.