Důležitá změna v přijímacím řízení

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté maturitní obory se na na naší škole na jaře 2021 nekoná. Uchazeči o studium budou přijati bez zkoušky.
Aktuální informace MŠMT k jarnímu termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.