Ekonomická olympiáda

Dne 18. 3. 2024 se nejúspěšnější řešitel našeho školního kola mezinárodní středoškolské soutěže v ekonomii a financích Ekonomická olympiada zúčastnil krajského kola.

Krajské kolo probíhá v každém kraji zvlášť, v Praze hostovalo na  University of New York in Prague v centru města.

Mimo samotného testování měli úspěšní řešitelé možnost účasti odborných přednášek od předních odborníků v ekonomické problematice. 

Velký význam přikládají této olympiádě i vysoké školy. Například Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity nabízí nejlepším účastníkům finálového kola přijetí bez přijímaček. Dále také Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí možnost přijetí bez přijímaček pro finalisty soutěže. Fakulta Ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nabízí účastníkům krajských kol i finalistům EO body navíc k přijímacímu řízení.