Erasmus

Projekty zahraniční spolupráce v rámci programu

Odborné vzdělávání a příprava, mobilita osob (žáků, učitelů a zahraničních odborníků)

Výzva 2023-1-CZ01-KA122- VET - 000132647

Projektové období 01.16.2023 – 30.11.2024

V rámci tohoto projektu získala naše škola grant pro odborné zahraniční stáže osob. Jako hostitelskou zemi jsme si opět vybrali Itálii, protože její gastronomie je na vysoké úrovni a těší se veliké oblibě. Italské gastronomie je součástí světové gastronomie, proto by její základy měl ovládat každý náš absolvent gastronomických oborů. Itálie je také rozmanitou zemí s dlouhou tradicí poskytování služeb cestovního ruchu na špičkové úrovni, proto je vhodnou destinací pro stáž žáků v renomovaných hotelech, kde se žáci mohou učit od zkušených profesionálů a získají cenné zkušenosti z praxe.

Realizované mobility v rámci projektu 2023-1-CZ01-KA122- VET - 000132647

Krátkodobá stáž 03.03. – 17.03.2024

Hostování italských odborníků v naší škole ve dnech 05. – 09.02.2024