Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Nástup do školy 1. září 2022

Tříleté obory (třídy 1.G, 1.H, 1.I, 1.F, 1.M, 1.N) a čtyřleté obory (třídy 1.A, 1.B, 1.C, 1.D) se sejdou

v 10:00 před vrátnicí u vstupu do školy.

Nástavba (třídy N1.A, N1.Bse sejde

v 8:00 před vrátnicí u vstupu do školy. 

Prosíme žáky o dodržení přesného času.

Třídní učitel si žáky před školou vyzvedne, předá jim ISIC karty a odvede je do třídy. Seznamy žáků budou vyvěšeny na dveřích školy.

Přehled tříd a kontaktů na třídní učitele naleznete zde.

Informace k ISIC kartě

Vstup do školy je umožněn pouze přes ISIC kartu. Žáci nemohou použít ISIC kartu z jiné školy.

Agendu ISIC na naší škole řeší paní Helena Chaloupková, telefon 281 028 904, e-mail helena.chaloupkova@sougastro.cz.

Fotografii a žádost pošlete v digitální formě na e-mail jitka.matousova@sougastro.cz nejpozději do 20. června 2022.

Poplatek 350 Kč uhraďte na účet školy 35037081/0100 (VS: datum narození, do poznámky uveďte jméno a třídu žáka).

Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Potřebné pracovní oblečení, obuv a pomůcky včetně minimálního doporučeného množství pro jednotlivé obory naleznete zde: Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Učebnice a pomůcky na teoretickou výuku

Učebnice a pomůcky sdělí žákům učitelé příslušných předmětů v září.