Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Dne 29. 6. 2021 proběhla schůzka s žáky budoucích prvních ročníků.

Důležité informace ze schůzky:

Těšíme se na vás 1. 9. 2021.

Žáci 1. ročníků tříletých a čtyřletých oborů se sejdou v 10:00 před školou (kde si je vyzvednou třídní učitelé).

Žáci 1. ročníků nástavbového studia se sejdou v 8:00 ve svých učebnách.

Jmenovitý rozpis žáků do tříd bude vyvěšen na dveřích školy.