Jednotná přijímací zkouška

Důležitá změna

Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté maturitní obory a nástavbové studium s maturitní zkouškou se na na naší škole na jaře 2021 nekoná. Uchazeči o studium budou přijati bez zkoušky.


Aktuální informace MŠMT k jarnímu termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.

Přihlášky

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách MŠMT.