Průkaz ISIC/ITIC

od 1.2.2021 se zavádí na škole nový čipový systém ke vstupu a evidenci docházky. Žáci školy budou v systému používat průkaz ISIC, učitelé ITIC. Z tohoto důvodu bude umožněn vstup do školy jen přes školní průkaz ISIC/ITIC.

Školní průkaz ISIC se snažíme nechat vyrobit do 15.12.2020 a proto vás žádáme o vyplnění přiložené Žádosti o vystavení průkazu ISIC a její odeslání i s fotografií v digitální formě nejpozději do 30.11.2020.

Agendu ISIC na naší škole řeší paní Helena Chaloupková, telefon 281 028 904, e-mail helena.chaloupkova@sougastro.cz.

Poplatek 290 Kč uhraďte na účet školy 35037081/0100
(VS: datum narození, do poznámky uveďte jméno a třídu žáka).