Maturitní kalendář

Termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2023

 • 30. 9. 2022 – Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl
 • 1. 12. 2022 – Termín podání přihlášky k MZ
 • 15. 3. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Termín odevzdání seznamu povinné četby vyučujícímu ČJL

Termíny písemných prací a didaktických testů

 • 20. 4. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Písemná práce z českého jazyka a literatury
 • 21. 4. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Písemná práce z anglického jazyka
 • 24. 4. 2023 – 4.D Obchodník, N2.A, N2.B – Písemná praktická část profilové MZ
 • 2. 5. - 4. 5. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Didaktické testy

Termíny prezentace praktické části MZ

 • 12. 4. 2023 – N2.A – PC2, Prezentace praktické části MZ (1.skupina)
 • 13. 4. 2023 – N2.A – PC2, Prezentace praktické části MZ (2.skupina)
 • 13. 4. 2023 – 4.A – Raut
 • 14. 4. 2023 – 4.D – PC2, Prezentace praktické části MZ (Obchodník)
 • 17. 4. 2023 – N2.B – PC2, Prezentace praktické části MZ (1.skupina)
 • 18. 4. 2023 – N2.B – PC2, Prezentace praktické části MZ (2.skupina)
 • 18. 4. 2023 – 4.D – Banket

Ukončení školního roku

  • 21. 4. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Uzavření docházky za 2.pololetí
  • 24. 4. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Uzavření klasifikace za 2.pololetí
  • 26. 4. 2023 – 4.A, 4.D, N2.A, N2.B – Klasifikační pedagogická rada
  • 28. 4. 2023 – 4.A, 4.B, N2.A, N2.B – Výdej vysvědčení

Studijní volno

   • 5. 5. - 12. 5. 2023 – 4.A, 4.B, N2.A, N2.B – Studijní volno

Ústní část MZ

   • 16. 5. - 2. 6. 2023 – 4.A, 4.B, N2.A, N2.B + opravné zkoušky – Ústní část MZ (rozpis bude zveřejněn na nástěnce před ukončením školního roku)

6. 6. 2023 10:00-11:00 – Předání maturitního vysvědčení

V Praze dne 21. 10. 2022

Ing. Čutová Ivana