Maturitní zkouška - podzim 2022

Společná část

Didaktické testy společné části MZ se v podzimním zkušebním období budou konat od 1. do 6. září 2022 na spádové škole (podrobnosti viz pozvánka).

Podrobný časový rozvrh stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2022.

Sdělení MŠMT o určení termínů konání didaktických testů – podzim 2022

Maturitní kalendář 2022

 

Profilová část

Profilová část MZ se v podzimním zkušebním období bude konat na naší škole 5., 6., 12. a 13. září 2022.

 • Písemná práce z ČJL
  třídy 4.D, N2.A, N2.B - 5. září od 13:00 v učebně č. 14
 • Písemná práce z ANJ
  třídy 4.D, N2.A, N2.B - 6. září od 13:00 v učebně č. 14 a 20
 • Ústní zkouška profilové části
  třída 4.D - 12. září od 7:30 v učebně č. 20
  třídy N2.A, N2.B - 13. září od 7:30 v učebně č. 20

 

Praktická část

Praktická část MZ se v podzimním zkušebním období bude konat na naší škole 30. srpna 2022.

 • Písemná část
  třídy 4.D, N2.B - 30. srpna od 9:00 v učebně č. 14
 • Obhajoba
  třída N2.A - 30. srpna od 9:00 v počítačové učebně PC2