Nový obor Veřejnosprávní činnost

Od září 2021 se na naší škole začne nově vyučovat obor Veřejnosprávní činnost.

Absolventi se uplatní jako referenti v rámci působení územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolventi budou připraveni ke studiu na vysoké škole.