Přehled 1. ročníků ve šk. roce 22/23

třída zaměření třídní učitel/ka email
1.G kuchař - číšník, řezník Ing. et Mgr. Číhalová Anna anna.cihalova@sougastro.cz
1.H cukrář, pekař Mgr. Kotrč Martin martin.kotrc@sougastro.cz
1.I aranžér, prodavač květin Mgr. Fuková Dagmar dagmar.fukova@sougastro.cz
1.F kuchař - číšník, řezník Mgr. Houser Josef josef.houser@sougastro.cz
1.M cukrář, pekař Mgr. Tyslová Petra petra.tyslova@sougastro.cz
1.N aranžér, prodavač květin Mgr. Pernicová Jana jana.pernicova@sougastro.cz
1.A hotelnictví Ing. Semecká Monika monika.semecka@sougastro.cz
1.B ekonomika a podnikání, veřejnosprávní činnost Ing. Vaisová Svatava svatava.vaisova@sougastro.cz
1.C veřejnosprávní činnost Ing. Müllerová Zuzana zuzana.mullerova@sougastro.cz
1.D ekonomika a podnikání Ing. Špičková Eliška eliska.spickova@sougastro.cz
N1.A podnikání Mgr. Rose Kateřina katerina.rose@sougastro.cz
N1.B podnikání Ing. Fulínová Jana jana.fulinova@sougastro.cz