Preventivní testování žáků v září 2021

Ve škole proběhne začátkem září preventivní screeningové testování žáků.

První test se provede 1. září. Další kola testování proběhnou 6. září a 9. září 2021. Tyto termíny jsou pro žáky závazné!

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

  • jsou nejméně 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo
  • jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo
  • doloží negativní výsledek vlastního testu provedeného v odběrovém místě.

Splňujete-li jednu z těchto podmínek (máte ukončené očkování nebo jste ve 180denní ochranné lhůtě po prodělání nemoci), pošlete prosím bezodkladně potvrzení paní Janě Moudré na email jana.moudra@sougastro.cz.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.