Prezenční výuka v týdnu od 24. do 28. 5. 2021

Žáci liché směny a maturitní obory nastupují na teoretické vyučování ve středu 26. 5. 2021.

Žáci sudé směny nastupují na teoretické vyučování v pondělí 31. 5. 2021.

Pro vstup do školy je nezbytné, aby měl každý žák u sebe vlastní průkaz žáka (ISIC), jinak nemůže být vpuštěn do budovy školy. Při ztrátě je nutné si nechat vytvořit duplikát, ten je zpoplatněn částkou 110 Kč. Ztrátu průkazu vyřizuje paní Helena Chaloupková, helena.chaloupkova@sougastro.cz. Do doby, než bude vyhotoven duplikát průkazu, může žák obdržet dočasný průkaz, ale pouze oproti záloze 200 Kč.

Antigenní testování pro obě směny začíná od 7:15 v hale školy. Je nutné dostavit se na testování v přesně daný čas (každá třída to má jinak, viz. níže). Pokud se dostavíte pozdě, budete muset čekat až se všichni otestují a teprve pak budete otestováni a vpuštěni do své třídy.

Rozpis testování žáků 26. 5. 2021

  • 7:15 – 1.F, 1.L, 1.M, 1.P
  • 7:30 – 1.D, 2.M, 2.N a 2.PF
  • 7:45 – 2.A, 2.D, 3.D, N1.A, N1.B
  • 8:15 – 3.E, 3.F, 3.M, 3.N, 3.PK

Z povinného testování (1krát týdně) mohou být vyloučeny osoby:

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.
  • které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dnů nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 14 dní, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.

K testování budou používány antigenní testy. Pro správnou průkaznost testu prosíme 30 min. před odběrem nejíst, nepít a nekouřit.

V hale prosíme o dodržování platných hygienických opatření, tj. nošení respirátorů a dodržování 2 m odstupů.

Po testování se žáci odeberou do své kmenové učebny.