Prezenční výuka v týdnu od 31. 5. do 4. 6. 2021

V pondělí 31. 5. 2021 nastupují na teoretické vyučování žáci sudé směny.

Pro vstup do školy je nezbytné, aby měl každý žák u sebe vlastní průkaz žáka (ISIC), jinak nemůže být vpuštěn do budovy školy. Při ztrátě je nutné si nechat vytvořit duplikát, ten je zpoplatněn částkou 110 Kč. Ztrátu průkazu vyřizuje paní Helena Chaloupková, helena.chaloupkova@sougastro.cz. Do doby, než bude vyhotoven duplikát průkazu, může žák obdržet dočasný průkaz, ale pouze oproti záloze 200 Kč.

Antigenní testování pro tříleté učební obory (třídy 1.E, 1.G, 1.H, 1.I, 2.G, 2.H, 2.I, 2.J, 2.L, 2.PG, 2.PK) proběhne v pondělí 31. 5. 2021 od 7:30; žáci se budou testovat ve své kmenové učebně v budově školy.

Antigenní testování pro studijní (maturitní) obory (třídy 1.D, 2.A, 2.D, 3.D, N1.A, N1.B) proběhne v úterý 1. 6. 2021 od 7:30; žáci se budou testovat ve své kmenové učebně v budově školy.

Je nutné, aby se žáci dostavili na testování včas.

Třídní učitel si vyzvedne svou třídu před školou. Pokud se žák dostaví pozdě, bude muset čekat, až se všichni otestují (pravděpodobně až do přestávky), a teprve pak bude individuálně otestován třídním učitelem a vpuštěn do své třídy.

Z povinného testování (1krát týdně) mohou být vyloučeny osoby:

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.
  • které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dnů nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 14 dní, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb. Tuto skutečnost musíte prokazatelně doložit.

K testování budou používány antigenní testy.

Prosíme o dodržování platných hygienických opatření, tj. zejména nošení respirátorů a dodržování 2 m odstupů.

Výuka předmětu TEV (tělesná výchova) probíhá ve venkovních prostorách areálu školy. Je nutné, aby tomu žáci přizpůsobili svůj cvičební úbor. Na venkovní výuku je nutné, aby žáci z bezpečnostních důvodů vycházeli hlavním vchodem školy a zaznamenali odchod a příchod pomocí své žákovské karty ISIC.