Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k maturitní zkoušce pro opravné nebo náhradní termíny v jarním zkušebním období 2022 lze odevzdat ředitelce školy, a to nejpozději do 30. listopadu 2021.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.