Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení, naleznete zde:

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021

Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Potřebné pracovní oblečení, obuv a pomůcky včetně minimálního doporučeného množství pro jednotlivé obory naleznete zde: Pracovní oblečení, obuv a pomůcky

Úřední hodiny "Informačního centra školy" (personální pracovnice pro přijímání žáků Mgr. Marie Podrazilová) jsou Po, St, Čt 9:00 - 16:00 hod a úterý 10:00 - 17:30 hod,  pro všechny uchazeče o studium na naší škole.